slider0 slider1 slider2 slider3 slider4

Con rối quãng cáo

Chi tiết tin

Con rối quãng cáo

Tituki phát tờ rơi  và dựng chương trình quãng cáo miễn phí cho đại lý 1 năm 2 lần. Tờ rơi sẽ được phát khắp khu vực của quý đại lý còn chương trình sẽ được nhân viên của chúng tôi dàn dựng tại cửa hàng của đại lý.trên tờ rơi in các mẫu giầy dép có bán tại các đại lý. Nhằm giúp đưa tên tuổi của đại lý lan rộng ra ,thu hút được nhiều khách hàng hơn.

Về đầu trang